Інформаційно-аналітична газета Рави-Руської. Видається з липня 2009 року. Тираж 1000 примірників. Формат А4. 8 сторінок. Чорно-біла. Виходить раз на місяць.

Адреса для листів: 79000, м. Львів, а/с 6064.